Naast de tuin, is ook voor de woning een nieuw jaar aangebroken. Na een lange winter, waar we onze woning vooral gesloten houden en waar verschillende technische installaties op volle toeren draaiden, is het nu tijd om het huis weer open te stellen. Uiteraard vraagt dat een grondige controle, om ons ervan te overtuigen dat de winter geen schade heeft toegebracht.

Hier volgen een aantal klussen die je zelf kan uitvoeren of die je best aan een vakman overlaat.

*Garagepoort

Controleer het geleidingsmechanisme van de garagepoort. Smeer de wielen van de kantelpoort of de wielen van de secties in het geval van een sectionaal poort.

*Kelder of kruipruimte

Controleer de structuur op scheuren of tekenen van vocht of lekkage. Ga verder na of er geen ongedierte in de kelder overwinterde. Heb je hout in deze ruimte gestockeerd? kijk dan na of er geen hout etende insecten hun weg vonden.

*Zolder

Controleer de zolder op lekkages of ga na of de isolatie nog correct op zijn plaats zit. Ga verder na of vogels of andere dieren hun weg niet vonden om een nest te maken op jouw zolder. Inspecteer tot slot eventuele ventilatieopeningen.

*Dakbedekking

Maak het dak schoon indien nodig. Controleer verder op lekkage of loszittende pannen of leien. Check ook de schoorsteenkanalen en ventilatieopeningen: zitten er geen vogel(nesten) of insecten?

*Dakgoten en regenpijpen

Reinig ze en controleer of ze nog stevig bevestigd zijn.

*Ramen wassen

Neem ook de profielen grondig mee na de wintermaanden. Doe opengaande raamdelen open en reinig de sponning. Hier hoopt zich het meeste vuil op.

*Afvoeren reinigen

Reinig de afvoerleidingen in keuken en badkamer. Dit kan door er een mengsel van water en natriumbicarbonaat door te gieten. In de keuken verwijder je zo vet- en etensresten die zich hebben afgezet. In de badkamer zal je vooral haren uit de leidingen moeten wegplukken. Met deze ingreep verzeker je jezelf van een vlot aflopende gootsteen en vermijd je vervelende geuren.

De volgende onderhoudstips zijn belangrijk voor een goede werking van technische installaties. Het is aan te raden deze over te laten aan een vakman :

*Reinig zonnepanelen

Of het nu thermische of fotovoltaïsche panelen zijn, het verdient aanbeveling het glas van de panelen te reinigen. Er blijft altijd een minimale laag vuil achter en die heeft een invloed op het rendement. Controleer de voorschriften of aanbevelingen van de fabrikant van de panelen om na te gaan hoe je de panelen het best reinigt. Er bestaan vandaag ook al firma’s die zich toeleggen op deze klus.

*Boiler ontkalken

Laat de voorraadboiler ontkalken door een specialist. Wanneer je dit jaarlijks doet, houd je het rendement van de boiler optimaal. In heel wat huurcontracten is dit een jaarlijkse verplichting. Laat je de boiler niet ontkalken? Dan is het wel een aanrader hem leeg te laten lopen en bezinksel te verwijderen.

*Filter ventilatie reinigen

Werk je met een mechanisch ventilatiesysteem? Reinig dan de filters in het toestel. Het volstaat er langs beide zijden even met de stofzuiger over te gaan.

*Afzuigpunten ventilatie reinigen

Wanneer de ventilatie op hoge stand werkt, zuigt ze veel stof mee uit de ruimte. Een deel van dat stof zet zich af op de afzuigpunten (ventielen). Het reinigen van deze afzuigpunten met een vochtige doek maakt het geheel niet alleen mooier, maar voorkomt ook een snelle stofafzetting in de afvoerleidingen. Let er bij het reinigen op dat je de stand van de ventielen niet wijzigt. Je kunt aan de binnenzijde van het ventiel de juiste positie aangeven met een stift. Zo kun je het ventiel opnieuw corrigeren wanneer het tijdens het poetsen verdraaide.

Bron :

http://www.habitos.be/nl/bouwen/onderhoudskalender-maart-8981/

call2action_post_mag

Download hier

Comments are closed.