Wie dacht dat energieneutraal bouwen hetzelfde is als energiezuinig bouwen of duurzaam bouwen, slaat de bal mis.

Energieneutraal bouwen gaat veel verder dan dat en begint bij de kern, bij het prille begin van de bouw van een woning.

Maar wat is nu precies energieneutraal bouwen?

Een gebouw is energieneutraal als het geen energietoevoer van buitenaf nodig heeft dat afkomstig is van fossiele of nucleaire brandstoffen. Alle energie die nodig is voor de woning wordt op een groene manier opgewekt.

Wat betekent dit concreet?

Concreet wil dit zeggen dat vanaf 2020 (vermoedelijke aanvangsdatum), alle nieuwbouwwoningen een energieprestatiecertificaat (het gevreesde EPC) moeten voorleggen van, verschiet niet, “0”.

Of dit ook gehaald zal worden, blijft een vraag, maar feit is dat de energie-eisen bij een nieuwe woning veel strenger zullen worden, tot de meeste woningen een “bijna” energieneutraal rapport zullen hebben.

Werk aan de winkel dus voor bouwbedrijven, die volop bezig zijn met het ontwikkelen van groene energieÎn en manieren om de woning optimaal geÔsoleerd en luchtdicht te maken.

Voor nieuwbouwwoningen betekent dit dat er nieuwe materialen gebruikt zullen worden en installaties geplaatst, die deze norm zo dicht mogelijk zullen benaderen.

zonnepanelen

Daarnaast zal je ook rekening moeten houden met de oriÎntatie van de woning. Met andere woorden, de woning zal op zo’n manier gebouwd moeten worden, waardoor er geen extra energie nodig is om te verwarmen, maar waarbij je eerst en vooral gebruik kunt maken van de restwarmte.

Bij de keuze van energie, moet je zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energieÎn en het gebruik van fossiele energie beperken tot een minimum, in combinatie met een zo laag mogelijk eigen verbruik.

Om zo dicht mogelijk bij de nieuwe norm te komen, zullen we onze woning onder andere: nog beter moeten isoleren.

Dat houdt in dat er in de toekomst meer gebruik gemaakt zal worden van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Daarnaast zullen dak, muren en vloer nog beter geïsoleerd dienen te worden. Alles hangt natuurlijk ook af van het type woning dat je bezit (vrijstaand of rijhuis).

Van dubbele beglazing zullen we steeds meer evolueren naar triple glas, dat nog een betere afsluiting biedt en zo ook verlies van warmte tegengaat.

De nieuwste bouwmaterialen zijn reeds gericht op weinig of geen energieverlies. Zo worden bouwpanelen gebruikt die naadloos aaneen sluiten, waardoor geen vervelende kieren ontstaan waarlangs koude binnenkomt en warmte buitengaat.

Als bewoner kan je er zelf nog tot bijdragen door eventuele kieren eigenhandig te dichten. Om een goede ventilatie in huis te garanderen zal dan wel geïnvesteerd moeten worden in systemen die de lucht binnenshuis ventileert en zorgt voor een goede in- en uitstroom van verse lucht.

Als verwarmingsmethode zal er meer gekozen worden voor een lage temperatuur verwarming, via vloerverwarming bijvoorbeeld. De klassieke CV-verwarming zal daardoor op termijn misschien wel verdwijnen. De condensatieketel heeft nu reeds in de meeste gevallen de cv-ketel verstoten van de troon.

energieneutraal

De tendens is dat voor nieuwbouwwoningen deze bijna energieneutrale manier van bouwen wel gehaald wordt, maar wat als je een oudere woning hebt?

Het is wellicht niet haalbaar om je oude woning helemaal energieneutraal te maken, maar heel wat van de bovenstaande maatregelen kan je ook in een oude woning installeren, waardoor je toch al goed op weg bent.

Zo kan je ook op termijn oude apparaten vervangen door nieuwe, energiezuinige exemplaren en verlichting aanpassen; zelfs het vervangen van gloeilampen naar led-lampen is een stap in de goede richting. .

Wil je meer weten over het aanpassen van je oude woning aan de nieuwe normen? Neem dan een energie-expert onder de arm, of bezoek bouwbeurzen (zie Batibouw, vorig artikel). Daar kunnen ze je met raad en daad bijstaan en je de beste manier voor jouw woning aanbevelen.
Bron: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/energieneutrale-woning/

Comments are closed.