Ecologisch bouwen zit in de lift, zoveel is zeker. Het rekening houden met en spaarzaam omspringen met ons milieu, is iets wat voor de meeste mensen op een grote of minder grote manier speelt in het dagelijkse leven. Feit is wel dat we zelfs op kleine schaal wel in meer of mindere mate bezig zijn met de toekomst van onze kinderen en hoe we hieraan kunnen bijdragen.

Daarom wordt er steeds meer gebouwd met duurzame materialen, die het milieu positief beïnvloeden. Maar daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar de bewoners van een gebouw.

Wie woont er in die ecologische woning en wat zijn hun noden of beperkingen? Kortom, wordt er ook gekeken naar het persoonlijke welzijn van de inwoners?

Daar komt het Bio-aspect in het ecologisch bouwen op de proppen.

Bio-ecologisch bouwen houdt vooral rekening met de invloeden die bepaalde bouwmaterialen of technieken kunnen hebben op de gezondheid van de bewoners en dan wordt hier vooral bedoeld, de negatieve gevolgen op het lichamelijk welzijn.

Wie het volledige plaatje wilt introduceren in zijn ecologische woning, moet ook rekening houden met de algemene gezondheid van zijn bewoners en dat kan aan de hand van de natuurelementen die een grote rol spelen in ons welzijn en waarmee we dagelijks geconfronteerd worden. Deze op een positieve manier integreren in de woning, kan heel wat bijdragen tot het biologische aspect.

Klinkt dit een beetje als science-fiction? Het is nochtans eenvoudig te verwezenlijken:

De vier natuurelementen zijn aarde, vuur, water en lucht. Deze vier elementen beïnvloeden ons leven, maar gebruiken we ook in de opbouw van onze woningen. Als we hier de juiste materialen gebruiken, die de gezondheid ten goede komen, zijn we al goed op weg om een ecologische woning ook bio-ecologisch te maken.

Een paar voorbeeldjes:

Het element vuur kennen we allemaal en wordt in de woning toegepast onder het motto verwarming. Door de elektrische verwarming te vervangen door onder andere pelletkachels en toestellen op zonne-energie, wordt ons biologisch vuur aangewakkerd. Elektrische bekabeling verantwoord leggen, zorgt er ook voor dat er geen storende stralen onze nachtrust negatief  beïnvloeden.

Lucht kennen we in onze woningen vooral door hoe we omgaan met zuurstof en het behouden van een zuivere lucht in onze ruimtes. Zuurstofrijke planten kunnen hiertoe bijdragen, maar ook het afschaffen van airco en andere luchtmanipulerende toestellen, geven de luchtkwaliteit een boost.

Water moet wel het belangrijkste element zijn in onze huidige samenleving. En dan vooral de vervuiling van water. Het is dan ook van het grootste belang dat we ook in onze manier van bouwen en in de productie zelf, geen broodnodig water verspillen, maar dat we meer gaan investeren in het aanwenden van regenwater en in het zuiveren ervan.

Tot slot is het element aarde, een niet te vergeten element om onze gezondheid te bevorderen. Kiezen voor natuurlijke grondmaterialen zoals leem, klei, stro en hout als bouw- en isolatiemateriaal, komt niet enkel onze gezondheid ten goede, het zijn ook materialen doe opnieuw kunnen aangemaakt worden, waardoor ook het duurzame aspect niet vergeten wordt en we onze aarde kunnen sparen van uitputting. Tegelijkertijd voorzien we op die manier ook in het geven van extra zuurstof aan de woning en zijn bewoners, waardoor we met zijn allen beter kunnen ademen.

Kortom, door heel goed rekening te houden met het gebruik van schadelijke materialen in de woning en deze te vervangen door gezondere alternatieven, kunnen we heel wat bijdragen aan een gezonder klimaat in en om onze woningen. Vul dit aan met een degelijke isolering die luchtdicht is en warmteverlies beperkt, samen met een afdoende ventilatie en we zijn al goed op weg om onze woning bio-ecologisch te maken.

Meer weten?

Bron: http://www.archi4.be/bio_ecologisch_bouwen.html

Opmerking plaatsen