Tuin

Wateroverlast in de tuin voorkomen

Helaas, het is opnieuw tal van mensen overkomen ; zij werden onlangs het slachtoffer van wateroverlast. Grote boosdoener is uiteraard het veranderende klimaat, dat ervoor zorgt dat er meer en veel fellere buien vallen. Daarnaast kan er ook een structureel probleem aan de basis liggen, maar dikwijls is ook de samenstelling van de grond mede oorzaak van overstroming, omdat het water niet voldoende in de grond kan trekken.

Uiteraard kunnen wijzelf weinig doen aan de ruimtelijke ordening en zelfs de samenstelling van de bodem is niet helemaal te manipuleren, maar we kunnen er wel voor zorgen dat onze afwatering optimaal is, waardoor het water makkelijker weg kan.

Hieronder vindt je enkele tips om de afwatering te verbeteren.

Het is een feit dat gronden die vaak onder water staan, geen goede tuingronden zijn. Doordat ze vaak onder water komen, bieden ze te weinig lucht aan de bodem, waardoor bloemen en planten niet goed kunnen groeien. Daarom worden er soms buizen gestoken tot aan de wortels zodat er een constante toevoer is van buitenlucht. Bovendien kan in tijden van droogte via dezelfde weg water direct aan de wortels gegoten worden.

Je moet echter vermijden dat er te veel water kan blijven staan. Aan de samenstelling van de bodem kan je weinig veranderen, wel aan de afwatering in de buurt en de bodemstructuur ervan.

Problemen die je kan ervaren als je tuin regelmatig onder water komt te staan?

  • Verzakkingen van terrassen en tuinpaden
  • Algengroei
  • Bomen en planten groeien slecht
  • Kale plekken in het gazon
  • Kortsluiting in tuinverlichting/ elektra
  • Schade aan tuinmeubelen, vlonders en tuinhuizen/ schuren
  • Schimmelvorming in huis

Tuinieren en wateroverlast

Wanneer de grond te hard is geworden door dagelijks over te lopen of te rijden, daar kan het water niet voldoende indringen. Dat is een probleem dat heel vaak optreedt bij nieuwbouwwoningen waar de bodem volledig vastgereden is door het bouwverkeer.

Het enige wat je dan kan doen, om wateroverlast te vermijden, is de hele grond diep omspitten.

De beste oplossing zelfs, is diepspitten met een kraan.

Tegelijkertijd, kan je dan de grond gaan mengen met een beter doorlaatbare grondsoort zoals zand, humus of kleigrondverbeteraar.

Grind (of lavagrind) kan ook gemengd worden in de bodem om een betere doorlaatbaarheid te creëren.

Wanneer de tuin lager ligt dan de omgeving, dan is dat ook een mogelijke oorzaak van wateroverlast. De tuin ophogen kan de waterproblemen vaak verhelpen.

Het volgende weten misschien minder mensen maar ook grond die veel puin bevat, opgebracht is en een ‘storende laag’ bevat of een toplaag bevat die veel vocht vasthoudt (bijvoorbeeld houtsnippers!) zijn veel ontvankelijker voor wateroverlast. Hou daar dus rekening mee als je bouwpuin in de grond verwerkt, of als je een mulchlaag aanlegt.

Is een gedeelte van de tuin verhard (om er bijvoorbeeld een zitgedeelte van te maken, of om een oprit aan te leggen, dan kan je best waterdoorlatende voegspecies gebruiken.

Vaak wordt een ondoorlatend materiaal gebruikt waardoor het water verplicht wordt op een andere manier weg te komen. Al het water van dat terras stroomt naar de tuin en daar kan het niet tijdig weg.

Een aparte afvoergoot, die is aangesloten op het rioolstelsel kan de oplossing zijn bij verharde terreinen of maak gebruik van een infiltratie koffer onder de grond. Dit is een tijdelijke wateropslag waar water wordt opgeslagen na een stevige regenbui. Hierna zal het water langzaam wegzakken in de bodem en zal het geen schade aanrichten in de tuin.

Niet enkel de tuin kan schade ondervinden van wateroverlast, maar als het water uit de tuin ook je huis bereikt, kan het via de muren naar binnen dringen, waardoor je ook daar schimmelvorming krijgt. Om dat te voorkomen kan je best :

Ervoor zorgen dat regenwater altijd van de woning af loopt,

de gevels van de woning (rondom) waar het in aanraking komt met (slechte) grond tot aan de fundering aangevuld worden met een drainerende zandsoort en

de spouw muren goed kunnen ventileren (loop ventilatieroosters na om te kijken of er geen zand in zit).

We hopen dat iedereen geholpen is met deze tips en duimen voor een droge zomer!

Bronnen:

http://www.tuinadvies.be/artikels/tuinieren_en_wateroverlast.htm

http://mecklenfeldtuinen.nl/wateroverlast-de-tuin/

Close
/* ]]> */