Interieur

Wat je moet weten als je jouw woning ombouwt tot zorgwoning

zorgwoning

Een zorgwoning werd vroeger ook weleens een kangoeroewoning genoemd, waar verschillende generaties samenwoonden, alleen is de zorgwoning geen afzonderlijke woning maar eerder een woonmodule in een bestaande woning.

Gelden dezelfde regels voor een kangoeroewoning ook in een zorgwoning?

Eerst en vooral een woordje uitleg:

Een zorgwoning wordt gezien als een afzonderlijk functionerende woonmodule, in een bestaande woning.

M.a.w. als je in je eigen woning een ruimte inricht, voor de bewoning van zorgbehoevende en/of oudere personen (bijvoorbeeld, ouders die inwonen bij kinderen of kinderen met of zonder beperking die inwonen bij ouders) en deze ruimte niet meer dan één derde inneemt van de woning, kan dit als zorgwoning aangegeven worden.

Het grote verschil met een kangoeroewoning is, dat personen die daar woonden beschouwd werden als één gezin, wat ook gevolgen had voor belastingen en uitkeringen. Met de nieuwe woning, wordt elk lid dat de woning betrekt (niet meer dan twee), gezien als een afzonderlijk persoon met eigen rechten en plichten. Dit is vooral interessant als er bepaalde sociale voordelen zijn, die vroeger dreigden weg te vallen.

Even in het kort, welke regels er wel gelden:

-zoals gezegd hierboven, mag de ruimte niet groter zijn dan één derde van de woning.

-ook mag die ruimte niet betreden worden door meer dan twee oudere personen (vanaf 65 jaar) of personen met een beperking.

-de woning blijft in zijn geheel eigenaar van de persoon die in eerste instantie de woning aankocht, ook de zorgwoning.

-in de meeste gevallen, hoef je geen vergunning aan te vragen voor de verbouwing van deze ruimte tot zorgwoning, maar enkel een melding ervan doen bij het lokale gemeentebestuur. Deze melding wordt dan geregistreerd in je rijksregister.

-wordt de woning niet meer gebruikt als zorgwoning? Dan moet je dit evenals de opstart, ook melden aan het gemeentebestuur. Je mag de woning nadien ook niet gebruiken om andere personen in te huisvesten, tenzij je hiervoor een vergunning aanvraagt.

-Je hebt echter wel een vergunning nodig, als je de bestaande woning uitbreidt. Je kan dus niet zomaar een extra ruimte bijbouwen aan de bestaande woning. Doe je dit toch, dan heb je naast een vergunning, ook de diensten van een architect nodig.

Ben je van plan een zorgwoning in te richten en wil je meer weten over de regelgeving?

http://woonplus-lww.be/woonplus/5919-www/6307-www.html

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Werken-aan-en-rond-de-woning/Opsplitsen

Close
/* ]]> */