Exterieur Interieur

Meer over asbest en hoe er mee om te gaan

asbest

Heb je net een oude woning gekocht en heb je ontdekt dat er nog wat oude materialen aanwezig zijn die asbest kunnen bevatten? Dan vraag je je wellicht af, wat te doen en hoe je moet omgaan met asbesthoudende materialen?

Over asbest is de laatste tijd heel wat te doen. Niet enkel omdat heel wat jonge bouwers ermee geconfronteerd worden, als ze een oude woning willen verbouwen, maar ook eigenaars van een oudere woning stellen zich vaak de vraag wat ze er mee moeten, of ze het zelf kunnen verwijderen en waar ze ermee terecht kunnen.

Asbest is een bouwmateriaal dat jaren geleden zeer populair was in de bouwsector, maar dat zo is gebleken, een groot gezondheidsrisico inhoudt. Personen die ermee in contact kwamen liepen het risico om na jaren gezondheidsproblemen te krijgen; het materiaal zou kankerverwekkend zijn en de longen aantasten. Zelfs de kleinste inademing kan voor problemen zorgen op lange termijn.

Het is dan ook geen overbodige luxe om dit goedje zo snel mogelijk preventief te laten verwijderen, als je merkt dat jouw woning op de ene of andere manier asbesthoudende producten bevat.

Het werd vroeger vooral gebruikt in cementgolfplaten, dakleien, gevelleien, asbest isolatie rond verwarmingsbuizen en afdichtkoord voor kacheldeurtjes. Ook in de tuin kan je het soms terugvinden in tuinafzettingen, bloembakken en dergelijken.

Heb je het vermoeden dat er asbest in je woning of tuin aanwezig is?

Dan is er nog geen reden tot paniek.

Je moet vooral weten dat het niet schadelijk is in een toestand van rust en als er zich geen beschadigingen voordoen.

Het is pas als de asbest begint los te brokkelen bij verwering of wanneer bij bouwwerkzaamheden de asbest losgewrikt wordt, dat er ezels loskomen; het zijn die vezels die in de luchtwegen terechtkomen en schade veroorzaken. Maar ook het reinigen onder hoge druk van asbesthoudende materialen, zoals asbesthoudende daken, kan ervoor zorgen dat vezels loskomen.

Let er dus vooral op dat je oude leidingen die omwikkeld zijn met asbestkoord ongemoeid laat en oude golfplaten niet in het wilde weg gaat verwijderen, vooraleer je zekerheid hebt dat ze geen asbest bevatten. Het belangrijkste is om het materiaal eerst en vooral te controleren in welke staat het zich bevindt; is er geen verweringsschade zichtbaar? Dan kan je in veel gevallen het materiaal gewoon laten zitten.

Om zeker te zijn of er zich asbest in je woning bevindt, kan je best even een bouwdeskundige raadplegen; zij zijn wellicht op de hoogte aan de hand van ouderdom van de woning en waar het materiaal zich bevindt, of het om asbest gaat of niet. Ga best niet zelf prutsen aan het materiaal, omdat er dan vezels kunnen loskomen.

Zeven veiligheidstips voor wie toch zelf hechtgebonden asbest wil verwijderen:

1)Controleer of het materiaal hechtgebonden is, nog in goede staat verkeert, en makkelijk door uzelf te verwijderen valt. Dan kan u zelf aan de slag. U kan hiervoor ook contact opnemen met een aannemer of dakdekker die een opleiding volgde voor het verwijderen van asbestcement.

Ongebonden asbest of moeilijk te verwijderen of sterk verweerd asbestcement mag enkel verwijderd worden door een erkend asbestverwijderaar.

2) Bevochtig het materiaal intens, zodat eventueel loskomende vezels niet gaan rondwaaien.

3) Verwijder de delen een voor een, met de hand. Gebruik hierbij een stofmasker type FFP3 of gelijkwaardig en draag bij voorkeur een wegwerpoverall.

4) Gebruik uitsluitend handwerktuigen.

5) Zorg als u binnenshuis werkt voor een goede verluchting, en reinig achteraf met water. Gebruik geen stofzuiger!

6) Spring voorzichtig om met het verwijderde materiaal: zorg dat het niet kan breken.

7) Breng het asbestcementafval meteen naar het containerpark of de stortplaats. Deponeer het niet bij het bouw- en sloopafval. Informeer indien nodig bij het personeel.

Als je nog veel meer wilt weten over hoe om te gaan met asbest en hoe het te verwijderen, kan je terecht op volgende pagina om het volledige pdf document te donwloaden :

https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/afval/asbest-en-rond-de-woning

Close
/* ]]> */