Tuin

De vijver in de herfst

Eerder plaatsten we reeds een artikel over het aanleggen en onderhoud van een vijver. Dat er veel werk bij komt kijken, weten we ondertussen en in de herfst is dat niet minder. De vijver voorbereiden op de winter is uiterst belangrijk voor het leven in en rond de vijver en voor een gezond voortbestaan ervan.

**Planten zijn uiteraard vervangbaar, maar we kunnen ze laten overwinteren of, ze naar een dieper deel van de vijver verplaatsen. Dit kan je bijvoorbeeld doen met : Thalia dealbata, louisiana-irissen, kleine waterlelies, Baldellia ranunculoides, Sagittaria graminea.

Een aantal andere tropische planten kan onze winters onmogelijk buiten doorstaan. Denken we maar aan Canna glauca, Hedichium maximum en Spiranthes. Deze dienen vorstvrij te overwinteren. De veel bekendere waterhyacint en watersla zijn echt moeilijk door de winter te krijgen. Het loont eigenlijk de moeite niet deze binnen te halen. Koop liever gewoonweg enkele nieuwe exemplaren in de lente, ze zijn goedkoop. Planten die je niet kunt verplaatsen, wegens te groot, moet je vooral goed afdekken, bv. met een dikke laag stro. Dat geld bv. voor de Gunnera. Bescherm ze ook tegen vocht door plastic of een omgekeerde ton over de bovenkant te plaatsen.

**Koudwatervissen kunnen zonder problemen buiten overwinteren, tenminste wanneer de vijver diep genoeg is (minstens 50 cm, veel beter 80 à 100 cm). Sluierstaartgoudvissen en andere niet winterharde vissen worden binnen in een koudwateraquarium geplaatst. Wie niet over een voldoende groot aquarium beschikt kan zich behelpen met andere tijdelijke aquaria,  zoals een grote plastic kuip. Hang er een net over zodat de vissen er niet uit kunnen springen en voorzie een filter of minstens een luchtuitstroomsteentje verbonden met een membraanpompje.

**De volgende mooie herfstbloeiers kunnen nu in de vijvertuin geplaatst worden: Lysimachia clethroides (witte pluimen), Lobelia X vedrariensis (paars), Lobelia sessilifolia (blauw). Moeraswolfsmelk en Canadese rijst (Zizania aquatica) vertonen prachtige herfstkleuren.

 **Vermijd overvloedig blad:

Hevige bladval vermijden we beter in de vijver. Rottende bladeren geven methaangas af en kunnen, vooral wanneer de vijver is dichtgevroren, gevaarlijk zijn, met vissterfte tot gevolg.

Om niet dagelijks met een schepnetje in de vijver te moeten gaan, schermen we het water af met een vijvernet. Gebruik liefst een fijnmazig net (maaswijdte 0,5 X 0,5 cm) waar ook de kleinere blaadjes niet door kunnen. Deze kleine mazen hebben bovendien het voordeel dat vogeltjes noch vissen noch kikkers erin verstrikt kunnen raken.

Het net hoeft niet horizontaal over de vijver gespannen te worden, het kan ook in tentvorm. De bladeren schuiven dan langs de schuine kanten naar beneden, kunnen daar opgeraapt worden en naar de composthoop gebracht.

**Oeverplanten :

Deze worden in regel niet afgeknipt. Wanneer wij ze nu zouden verwijderen, zal onze vijver er maandenlang erg kaal uitzien, zonder enig verticaal element. Wanneer wij de beplanting laten staan zullen wij kunnen genieten van de herfstkleuren en winterse silhouetten.

Afgeknapte en in het water hangende stengels van oeverplanten knippen wij wel af, deze zorgen alleen maar voor rottigheid. Wij knippen de stengels niet onder water af maar zo’n 10 à 15 cm boven het wateroppervlak. Dit o.a. om te vermijden dat er water binnendringt via de holle stengels.

**Vijverpompen :

worden meestal in de late herfst uit de vijver gehaald en ergens vorstvrij bewaard. De meeste types zet men best ondergedompeld weg (bijvoorbeeld in een emmer water) in een vorstvrije ruimte, zoals kelder of garage. Dit voorkomt het komen vastzitten van de bewegende elementen.

Waterleidingen en afvoerleidingen die niet vorstvrij zijn aangelegd laat men best leeglopen om beschadigingen te voorkomen.

**amfibieën en ander nuttige dieren :

Helpen we door takken snoeihout ergens in de buurt van de vijver op een wat beschutte plek te leggen met daartussen wat bladeren, andere tuinafval en stenen. Wie het echt goed wil doen graaft een gat van minimaal 1 m diameter en zo’n 30 cm diep en legt daarin wat stenen (allerlei afvalstenen voldoen) met daartussen takken en organisch afval. Een broeierig grote composthoop is ook nuttig. Salamanders zullen op deze plaatsen hun winterslaap houden.

**Constructietip:

Ook in de herfst kan men een nieuwe waterpartij aanleggen. Zo’n in het najaar opgestarte vijver heeft altijd wat voor op ééntje die in de lente gestart wordt. Het water heeft immers de kans te rijpen. Rubber pond liner (Firestone) blijft ook bij zeer lage temperaturen (tot -45°C) soepel zodat de aanleg van vijvers ook in koudere periodes absoluut geen problemen geeft.

**Filterbacteriën:

Onder de 12-15 °C gaat de zuiverende activiteit van de filterbacteriën achteruit, wat kan leiden tot een grotere ontwikkeling van zweefalgen in het najaar; om de werking van de filter zo lang mogelijk op peil te houden, is een najaarsbehandeling metOptima Bact aangewezen zolang de temperatuur hoger is dan 10 °C.

Als je al deze kleine aanpassingen doorvoert, is de vijver perfect bestand tegen de naderende koude seizoenen.

Bron : http://www.groen.net/Article.aspx?id=4636

call2action_post_mag

Download hier

Close
/* ]]> */