Bouwen is op zich al een tijdrovend en stress opwekkend gebeuren, maar wat als je tijdens een strenge winter niets of weinig kunt doen aan de bouw van je woning?

Heel wat mensen die pas een bouwproject gestart zijn, leven onder een grote tijdsdruk. Vaak lopen er twee afbetalingen en wil men dat de bouw zo snel mogelijk zijn eindfase bereikt. Dat is ook de reden dat de meeste bouwers dit project in de lente en zomermaanden aanpakken, omdat er vanuit wordt gegaan dat het weer geen spelbreker zal zijn.

Is het dan onmogelijk om tijdens de wintermaanden een bouw te starten?

Helemaal niet. Buiten het bouwverlof gerekend, kan je perfect starten met een bouwproject tijdens de koudere maanden van het jaar.

Bouwmaterialen en methoden zijn reeds zodanig aangepast en verbeterd, dat het nu ook mogelijk is om perfect te werken in de winter. En in sommige gevallen is het soms zelfs beter om werken uit te voeren in deze periode.

In de eerste plaats zal het bouwen van een huis wellicht sneller verlopen dan tijdens de drukke bouwmaanden. Niet enkel, krijgen officiële instanties minder aanvragen (waardoor de papierwinkel voor vergunningen sneller zal verlopen), maar er zullen ook meer aannemers ter beschikking zijn, om  bepaalde werken uit te voeren.

Vaak denkt men dat de basis leggen van een woning, namelijk een sterke fundering, minder goed lukt tijdens de wintermaanden. Ook dat is een mythe. Toepassingen die in betonemulsie worden gebruikt, fungeren net zo goed onder koudere condities, dan tijdens warmere omstandigheden. Het enige is, dat de fundering iets langer zal nodig hebben, om volledig uit te harden, maar het is gebleken, dat funderingen die in barre weercondities gelegd werden, vaak sterker zijn dan die in normale omstandigheden. Uiteraard zijn er minimale temperaturen vastgesteld, waarbij er geen beton gegoten wordt, maar in onze contreien duren die extreme koudepieken, meestal minder lang.

Daarnaast is het vaak makkelijker om een gebouw te beschermen tegen sneeuw, dan tegen regen en hagel bij een voorjaar- of najaarsstorm.

Een tweede vooroordeel is, dat hout dat gebruikt wordt voor de omkadering van de woning en dat teveel blootgesteld wordt aan winterse invloeden, sneller kwaliteitsverlies leidt. Maar ook doorheen het jaar, wordt datzelfde hout tijdens regen en hagelbuien getest op duurzaamheid en dan wordt hier met geen woord over gerept. Feit is, dat hout steeds meer en beter bewerkt wordt om extremere weercondities te doorstaan. Het is zelfs zo, dat er tijdens de zomermaanden meer en vaker een hoge luchtvochtigheid gemeten wordt, dan tijdens de wintermaanden; een gedeelte daarvan wordt opgenomen door het raamwerk. Een lager vochtgehalte tijdens droge wintermaanden, zal het hout sneller de kans geven om het teveel aan vocht weer vrij te geven, waardoor het hout in verhouding droger zal zijn.

Sneeuw heeft hier geen negatieve invloed op, zolang die verwijderd wordt voor het smeltproces in gang gaat.

Vaak wordt ook beweerd, dat het voor aannemers en hun medewerkers, moeilijk werken is tijdens de wintermaanden, maar ook tijdens de rest van het jaar, zijn de werkcondities zelden perfect. Koude is vaak een minder moeilijke schakel in het bouwproces, dan regen en grote hitte; weercondities worden door werkkrachten in de bouw ook standaard ingecalculeerd, tijdens de bouw van een woning; de wintermaanden zijn hier geen uitzondering op.

Daarnaast wordt ook vaak gezegd, dat bouwen in de wintermaanden duurder is dan in de rest van het jaar.

Het is zo, dat er soms bepaalde extra kosten bijkomen om een project op tijd klaar te krijgen in de winter, maar bekeken over het gehele kostenplaatje van het project, zijn deze kosten verwaarloosbaar. Vooral als je weet, dat de prijzen voor materialen en werkuren, meestal terug stijgen in het voorjaar. Deze prijsstijgingen compenseren de meerkost die je betaalt voor extra inzet in de winter.

Zo zie je maar, dat bouwen in de winter ook heel wat voordelen inhoudt.

Bronnen:

http://boshomes.com/blog/2014/01/can-you-build-a-house-in-the-winter/

http://www.lynndelagrange.com/four-myths-about-winter-home-building/

 

Opmerking plaatsen

Close